Hörmətli Adnan Oktarın 25 may 2012-ci il tarixli müsahibəsindən Zuxruf surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Allah Zuxruf surəsinin 33 və 35-ci ayələrində belə deyir: “Əgər insanların Allaha qarşı üsyan zəminində birləşmiş vahid bir ümmətə çevrilmək təhlükəsi olmasaydı.” Yəni bütün insanların dinsiz, imansız olması təhlükəsi olmasaydı. “Mərhəmətli Allahı inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və çıxdıqları nərdivanları da gümüşdən edərdik.” 34–cü ayə: “Evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtları da.” Yəni Allah: “Hamısını mən yaradıram”-deyir. “Bütün bunlar sadəcə dünya həyatının keçici zövqüdür. Axirət isə sənin Rəbbinin yanında ancaq Allahdan qorxanlar üçündür”-deyir. Allah Zuxruf surəsi 33-35-ci ayələrində iqtisadi böhranın səbəbini izah edir. Yəni Allah: “İqtisadi böhranı Mən yaradıram, bilərəkdən edirəm, çünki əks halda insanlar Allaha qarşı üsyanda birləşirlər və dinsiz olurlar”-deyir. Allah başqa bir ayədə: “Bəlkə boyun əyələr”-deyə, iqtisadi böhran meydana gətirdiyini deyir. Bütün dünya birləşdi, lakin iqtisadi böhrana çıxış yolu tapa bilmirlər. Bu Allahın gizli gücüdür, insanlar bundan ötrü hər cür tədbir görsələr də buna çıxış yolu tapa bilmirlər. Bu metafizik bir şey və böyük bir möcüzədir. İqtisadiyyat çox yaxşı vəziyyətdə olduğu halda, birdən bir şey baş verir. Birdən eyni banklarda, eyni evlərdə, eyni pullarda, eyni olan hər şeydə iqtisadiyyat iflic vəziyyətə düşür. Hamı tədbir görür, lakin çıxış yolu olmur. Bu Allahın istədiyi vaxta qədər davam edir. Məsələn, baş verən bu iqtisadi böhran 2014-cü ilə qədər davam edəcək, sonra isə insanların İslam dininə və Qurana qayıtmağa başlayacaqları üçün, Allah da, insanların Ona qayıtdıqları üçün bunu yavaş-yavaş aradan qaldırmağa başlayacaqdır. Əgər yenə Allahın əmrindən çıxsalar, Allah da bütün dünyanı məhv edər, inşaAllah.

kurani-kerimdeki-kalp-mucizesi_460x340scale