Hörmətli Adnan Oktarın 25 aprel 2012-ci il tarixli müsahibəsindən Ənkəbut surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Bax belə, maşaAllah. İndi nə edək, bilirsinizmi? Bir ayə oxumağa başlayaq, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. Ənkəbut surəsinin 10-cu ayəsində Allah belə buyurur: “İnsanlar arasında: “Allaha iman gətirdik!”-deyənlər də vardır. Amma Allah yolunda əziyyətə məruz qaldıqda”-məsələn xərçəng xəstəliyinə və ya hər hansı bir xəstəliyə tutulanda, hər hansı bir hadisə baş verdikdə-insanların fitnəsini Allahın əzabı ilə eyni tuturlar. Əgər Rəbbindən bir zəfər gəlsə, mütləq: “Biz də sizinlə idik!”–deyərlər. Məgər Allah yaradılmışların kökslərində olanları ən yaxşı bilən deyilmi?.” Bax, imtahanın bir sirri də məhz budur. Qardaşlarımız bizə: “insanlar niyə ölür?”-deyirlər, budur Allah bu ayədə məhz bunu izah edir. “Allaha iman gətirdik!”–deyənlər də vardır. Amma Allah yolunda əziyyətə məruz qaldıqda insanların fitnəsini Allahın əzabı ilə eyni tuturlar. Əgər Rəbbindən bir zəfər gəlsə, mütləq: “Biz də sizinlə idik!” – deyərlər. Məgər Allah yaradılmışların kökslərində olanları ən yaxşı bilən deyilmi?.” Məsələn, müsəlmanlardan uzaqda durar, amma bir nemət, bir şey olduqda, “biz də müsəlman idik” deyərlər. Yaxud başlarına bir bəla gələndə, dərhal onu Allahın əleyhinə hesab edərlər. İmtahana çəkilmək istəməzlər. Madam ki, aşiqsən, bəs eşqin varlığı necə bilinər? Eşqin varlığı çətinliklərə qarşı apardığın mübarizə, ən çətin şəraitdə belə sevdiyini müdafiə etmək və onun tərəfində durmaqla bilinər. Bax, onda sənin imanın, sevgin və məhəbbətin bilinər. Yoxsa başqa cür bilinməz. Məsələn, əgər insan qadına hər cür şərait yaratsa, ona pul versə, əlbəttə ki, o qadın da həmin insanı sevər.  Əgər ona pul verə bilməsə, onda qadın ona nifrət edər. Məgər bu sevgidirmi? İnsan belə bir sevgiyə nifrət edər. Allah da səmimiyyətsiz sevgini sevməz. Allah həqiqi aşiqi sevər. Həqiqi mənada sevəni sevər.

images