Hörmətli Adnan Oktarın 17 yanvar 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Hud surəsi ilə əlaqədar izahları.

ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah. Hud surəsi, 109-cu ayəni oxuyuram. Şeytandan Allaha sığınıram. “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər. Şübhəsiz ki, Biz onların cəzasını əskiltmədən tam verəcəyik.” Əvvəlcə də izah etdiyim kimi, bu ayə həmçinin darvinistlərə də işarə edir. Lakin Allah müsəlmanlara: “Şübhə etməyin”-deyir. İnşaAllah, Allah: “Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər”-deyir, yəni eynilə onların etdiyi kimi ibadət edirlər. “Ölkə əhalisi əməlisaleh olduğu bir halda, Rəbbin o ölkəni haqsız yerə məhv etməz.” Bu ayənin əbcədi 2020-ci il tarixi verir, maşaAllah.

1391583660_qurani_kerim_00001