Ənbiya surəsi, 30-cu ayənin təfsiri

Hörmətli Adnan Oktarın 21 noyabr 2010-cu ildəki müsahibəsindən Ənbiya surəsi ilə bağlı izahları.
ADNAN OKTAR: Məgər kafirlər göylərlə yer bir olduğu zaman Bizim onları birbirindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi?” Allah Təala, inkar edən elm adamlarına və dünyaya səslənir, onları xəbərdar edir. “Görmürlərmi?”-deyir. Necə görməlidirlər? Elmi üsullarla baxmalı, elmlə, yəni elmin onlara təqdim etdiyi üsullarla (vasitələrlə)-“göylərlə yer bir olduğu zaman Bizim onları bir-birindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi?” Deməli, tarixin ən qədim dövrlərini, dünyanın ilk yaradılış vaxtlarını da elmlə bilmək mümkündür, Qurandan bunu başa düşürük, çox aydındır. Əvvəllər atmosfer harada idi, necə idi? Yerlə bitişik idi. Yəni əvvəllər buludlar havada deyildi, yerin üstündə, üzərində idi. Sonradan havaya (yuxarıya) qalxdı, Allah, sonra ayırdı. Yer üzünün hər yeri duman ilə örtülmüşdü. Bax, “göylərlə yer bitişik ikən” yəni atmosfer yox ikən, deyilir ayədə. “Bizim onları bir-birindən araladığımızı.” Yəni “atmosferi yuxarıya (havaya) qaldırdıq” deyir Allah Təala, sonradan yüksəlmişdir. “Hər bir canlını sudan yaratdığımızı.” Hər canlıda 70-80% nisbətində su vardır və su olmadan da bu sistem olmaz. Hətta bakteriyanın da suya ehtiyacı var, virusun da bakteriyaya ehtiyacı var. Yəni suyla yaşaya bilən bakteriyaya ehtiyacı var inşaAllah. “Yenə də inanmırlar?”-deyir Allah. Deməli, bu bir iman həqiqətidir, “belə elmi iman həqiqətlərini gördükləri halda iman gətirməzlərmi?” deyir Allah. Bu da küfrün müqavimət göstərəcəyini göstərir. Yəni bunu başa düşürük, “müqavimət göstərəcəklər”-deyir Allah Təala. “Müqavimət”-yəni elmi həqiqətləri görsələr də, qarşı çıxıb müqavimət göstərərlər.

1