… Əbdüləziz ibn Müslim belə rəvayət etmişdir:

 “Allah Əzzə və Cəllə (İmam Mehdini), digər qullarının işlərini idarə etməsi üçün seçdiyi zaman  onun sinəsini bu işin öhdəsindən gələ biləcək şəkildə açar, ürəyinə hikmət qaynaqlarını yerləşdirər, ona elə bir elm ilham edər ki, bundan sonra heç bir suala cavab verməkdə çətinlik çəkməz, əsla doğrudan ayrılmaz, lazımsız cavab ağzından çıxmaz. Bu baxımdan qulların işlərini icra etməsi üçün Allah tərəfindən vəzifələndirilən İmam Mehdi günahsızdır, dəstəklənmişdir, müvəffəqiyyətli qılınmışdır və istiqamətləndirilmişdir. Səhvlərdən və sapqınlıqdan yana zəmanət altındadır. Allah onu (İmam Mehdini) bu işə xas edər ki, qullarının üzərindəki əksiksiz dəlili və yaratdıqlarının arasındakı şahidi olsun.” (İman Və Küfr Kitabı / Üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1)

clip_image002