Hörmətli Adnan Oktarın 26 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Məryəm surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Məryəm surəsi. Bildiyiniz kimi Allah həzrəti Məryəmi bütün qadınlardan üstün etdi.

Şeytandan Allaha sığınıram.

“(İsa) Dedi: “Həqiqətən də, mən Allahın quluyam”. Yəni ilah deyiləm deyir. “Mən Allahın quluyam. (Allah) Mənə kitabı verdi və məni peyğəmbər etdi”. Əbcədi 1410-cu, 1412-ci və 1462-ci illəri verir. İnşaAllah. “Harada oluramsa olum”, istər üçüncü, istərsə də dördüncü ölçüdə olsun “məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi vəsiyyət (əmr) etdi. Həmçinin anama itaət etməyi də. Məni bədbəxt bir zalım etmədi. Salam üzərimədir!. Doğulduğum gün də, öləcəyim gün də, yenidən dirildiləcəyim gün də”. Ayənin əbcədi 1987-ci, 2007-ci və 2057-ci illəri verir. 1987, 2007 və 2057. “Barəsində şübhəyə düşdükləri haqq söz olan Məryəm oğlu İsa budur! Allaha övlad götürmək yaraşmaz. O, pak və müqəddəsdir!. O, bir işin olmasını istədikdə ona ancaq “Ol!” deyər, o da dərhal olar”. Təkamül keçirməz. Allah dərhal meydana gətirərəm deyir. Dərhal yaradaram deyir. “Ol” dediyim vaxtda. Allah insan necə yaradır? “Ol” deyir olur. “Firqələrin arasında ziddiyyət düşdü”. Məzhəblərə, dəstələrə bölündülər. “Böyük günü görəcək inkarçıların vay halına!” deyir, əlbəttə ki, burada küfr əhlinə də işarə edilir. Hz. Məryəmə; “ey Harunun bacısı, sənin atan pis bir adam deyildi” deyirlər “və anan da pozğun deyildi”. Görürsənmi daim cinsəlliklə əlaqədar ittihamlar atırlar. Daim mehdilərə, mürşidlərə, Allah yolunda olan insanlara, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründə də münafiqlər tərəfindən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə cinsəlliklə əlaqəli böhtanlar atılmış və münafiqlər onu narahat etməyə çalışmışlar. Çünki, onların başı başqa mövzuda işləmədiyi və cinsəlliyi də pis bir şey kimi qarşıladıqları üçün belə etmişlər. Halbuki, halal olan cinsəllik çox böyük bir nemətdir. Amma onlar cinsəlliyi tamamilə lənətlənmiş bir şey kimi görürlər. Çox çirkin bir şey kimi görürlər. Halbuki, cinsəllik sevginin ən yüksək ifadə formasıdır. Amma özünə halal olması şərtiylə. Quran haram şeyi lənətləmişdir. Allah Quranda lənətləmişdir.

quran3