Hörmətli Adnan Oktarın 23 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından İbrahim surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Bismillah bir ayə oxuyaq. Şeytandan Allaha sığınıram.

“Biz Musanı möcüzələrimizlə göndərib ona: “Xalqını qaranlıqdan nura çıxart və Allahın günlərini onların yadına sal” dedik”.

İbrahim surəsi, Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.

“Əlif, Ləm. Ra. Bu, elə bir kitabdır ki, insanları öz Rəbbinin izni ilə qaranlıqdan nura”, belə ki, ayədə Risalə-i Nura da bir işarə var, “Qüdrətli, Tərifəlayiq Allahın yoluna çıxartmaq üçün sənə nazil etdi”. İnşaAllah.

kurani-kerim