Hörmətli Adnan Oktarın 24 avqust 2011-ci il tarixli reportajından Tövbə surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Tövbə surəsi, 91-ci ayə. “Allaha və Onun Elçisinə səmimi-qəlbdən sadiq qalıb”, baxın sadiq qalmaq deyil, səmimi-qəlbdən, canı könüldən, eşqlə, dərin məhəbbətlə, “sadiq qalıb xeyirə çağıranlar olduqları müddətcə”, daim xeyir. Ağzından şər çıxmır, həmişə xeyir çıxır, həmişə xeyirə çağırır, “olduqları müddətcə zəiflərə”, bədəni zəif ola bilər, ruhən narahat ola bilər, “xəstələrə və vermək üçün bir şey tapa bilməyənlərə, bir məsuliyyət (günah) yoxdur”. Yəni onların üzərinə çətin vəzifələr düşdükdə məsuliyyət daşımırlar. “Yaxşı işlər görənləri danlamağa əsas da yoxdur. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir”. Deməli, gücü-qüvvəti və maddi gücü yerində olan insanlar tam mənasıyla məsuliyyət daşıyırlar.

614818_419397094763562_1564345564_o