Hörmətli Adnan Oktarın 9 sentyabr 2012-ci il tarixli reportajından Ənfal surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Allah Ənfal surəsində; “o zaman siz vadinin yaxın tərəfindəydiniz” deyir. Keçən gün də söyləmişdim. “Onlar uzaq tərəfində, karvan isə sizdən aşağıda idi” (Ənfal surəsi, 42). Allah: “Aşağıdan da yol keçirdi” deyir. “Vadinin bir tərəfində siz vardınız, qarşı tərəfdə isə insanlar vardı” deyir. “Aşağıdan da yol keçirdi” deyir. Bir yerdən bəhs edir. “Bir zaman Allah onları yuxunda sənə az göstərdi” (Ənfal surəsi, 43). Allah bizə də darvinistləri gücsüz göstərdi. Həqiqətən sonunda adamlar gücsüz hala gəldi. Halbuki, dünya miqyasında çox böyük bir təşkilatlanmaydı. Bütün dünyaya hakim bir güc idi. Nəhəng və ya hər hansı bir şey olması heç nəyi dəyişdirmədi. Şeytandan Allaha sığınıram. Ənfal surəsi 39-cu ayə. Allah: “Fitnə qalmayana qədər mübarizə aparın” deyir. “Din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənədək onlarla mübarizə aparın” deyir. Allahın əmridir.

quran