Hörmətli Adnan Oktarın 25 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Sad surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Bismillah, Sad surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. “Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik”. Allah onu, Süleyman (ə.s)-ı bir nemət olaraq verir. “O necə də gözəl qul idi! Daima Allaha üz tutardı”. Hz. Süleyman (ə.s), yaşadığı dövrün Mehdisidir. Belə ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Hz. Zülqərneyn (ə.s) və Süleyman (ə.s) kimi, övladlarımdan olan Mehdi (ə.s) da dünyaya hakim olacaq” deyir. “Hanı ona axşama yaxın”, bax, çox mənalıdır, “axşama yaxın”, bunun hikmətini sonra izah edərik inşaAllah. “Üç ayağı üstündə durub bir ayağının dırnağını yerə vuran, qarabəniz atlar göstərildi. Süleyman dedi: “Mən, nemətə (yaxud ata) olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum”. Bitkiləri, heyvanları, mal-dövləti, sarayları, ən əsası da insanları Allah üçün sevirəm. Bildiyiniz kimi hz. Süleyman (ə.s)-da heyrətamiz bir qadın sevgisi vardı. “Mən, nemətə olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum. Sonunda atlar (qaçdılar və toz) pərdəsinin arxasına gizləndilər. Süleyman: “Onları yanıma qaytarın!” dedi”. Baxın Allah burada heyvan sevgisini vurğulayır. “Sonra (onların) qıçlarını və boyunlarını sığallamağa başladı”. Gözü baxmaqla doymadığı üçün toxunmaq istəyir, toxunduğunda ruhuna rahatlıq gəlir. Atların qıçlarını və boyunlarını sığalladığında rahatlıq tapır. “Biz Süleymanı sınağa çəkib taxtının üstünə cansız bir cəsəd atdıq. Sonra o (əvvəlki vəziyyətinə) qayıtdı”. Bunu sonra yenidən izah edərəm, bu da çox hikmətli və çox əhəmiyyətli bir mövzuya işarə edir. “Sonra o (əvvəlki vəziyyətinə) qayıtdı. O dedi: “Ey Rəbbim! Məni bağışla və mənə elə bir səltənət ver ki, məndən sonra heç kimə nəsib olmasın”. Yalnız küfr edənlərdən heç kimə nəsib olmamasını istəyir, yoxsa təbiidir ki, müsəlmanlara nəsib olmasını istəyir, çünki, Mehdi (ə.s) zühur edəcək, Mehdi (ə.s)-ın dövründə İslam əxlaqı bütün dünyaya hakim olacaq və görülməmiş bir mülk olacaq. “Həqiqətən, Sən qarşılıqsız Bəxşedənsən”.

quran3