Hörmətli Adnan Oktarın 5 sentyabr 2012-ci il tarixli reportajından Ali İmran surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Ali İmran surəsinin 39-cu ayəsində, Quranda təkcə bir yerdə seyid sözü keçir. Bildiyiniz kimi, hz. Mehdi (ə.s) seyiddir. Seyid Məhəmməd Mehdi (ə.s) hamı tərəfindən bilinən məşhur bir mövzudur. Seyid sözü Risalə-i Nur da daxil olmaqla, hər yerdə keçir. Seyid sözü Quranda da, Ali İmran surəsinin 39-cu ayəsində keçir. Seyid sözü təkcə bir yerdə keçir, kim üçün deyir?. Allah hz. Yəhya (ə.s) üçün söyləyir. “O, seyiddir” deyir. Allah hz. Yəhya (ə.s) üçün söyləyir, yalnız onun üçün söyləyir. “Bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasûran ve nebiyyen mines sâlihîn”. Əməlisalehdir deyir. Kim barəsində?. Hz. Yəhya (ə.s) barəsində. Bax Allah:

“Bi Yahya”, şeytandan Allaha sığınıram, “bi yahyâ musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasûran ve nebiyyen mines sâlihîn” deyir. Allah: “O əməlisalehlərdəndir” deyir. “O Allah tərəfindən olan kəlməni, hz. İsa (ə.s)-ı təsdiqləyən”, yəni onun enişini, onun yerinə yetirəcəyi vəzifəni, belə ki, hamısını, hz. İsa (ə.s) ilə əlaqədar məlumatları təsdiq edən, bu belədir deyən, “insanlara öyrədən, onlara xəbər verən alicənab, seyid, iffətli və səmimi bir elçidir” deyir.

Şeytandan Allaha sığınıram. Ayənin davamı belədir; “Zəkəriyyə mehrabda namaz qılarkən”, belə ki, mehrab məscidin yuxarı hissəsidir, “mələklər onu çağırdılar”, yəni ona xitab etdilər, “Allah tərəfindən olan Kəlməni, İsa Məsihi təsdiq edən”, gəlişini, enişini, hamısını təsdiq edən “və bir seyid”, yəni alicənab, “nəfsinə hakim, iffətli və yaxşılardan olan”, yəni əməlisalehlərdən olan, “bir xəbərdarlıqçı olaraq hz. Yəhya (ə.s)-la müjdələyir”. Şeytandan Allaha sığınıram. “Melâiketu ve huve kâimun”, bildiyiniz kimi, Qaim hz. Mehdi (ə.s)-ın sifətlərindəndir. Kâimun yusallî fîl mihrâbi, ennallâhe yubeşşiruke bi yahyâ musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasûran ve nebiyyen mines sâlihîn. Əməlisalehlərdəndir deyir, seyiddir deyir.

“Ve huve kâimun”, yəni mehrabda namaz qılarkən. “Yusallî fîl mihrâbi”, çox mənalıdır, ayənin əbcədləri də mənalıdır. Yubeşşiruke bi yahyâ musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasûran ve nebiyyen mines sâlihîn.

1