… Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi üfüqdə doğan bir Günəş kimi nuruyla bütün aləmi işıqlandırar. İmam Mehdi parıldayan bütöv aydır, parlaq bir çıraq, işıq saçan bir nur, zülmət qaranlıqlarda, şəhərlərin küçələrində, çöllərin dərinliklərində və dənizlərin girdablarında yol göstərən bir ulduzdur”. (İman və küfr kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1)

images