Hörmətli Adnan Oktarın 21 noyabr 2010-ci il tarixli reportajından Ənbiya surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: “Məgər inkarçılar görmürlərmi ki, göylərlə yer bir olduğu zaman Biz onları bir-birindən araladıq”. Allah inkarçı elm adamlarına və dünyaya səslənir, onları xəbərdar edir. “Görmürsünüzmü” deyir. Necə görməlidirlər?. Elmi metodlarla baxmalıdırlar, elmlə, yəni elmin onlara təqdim etdiyi metodlarla, “göylərlə yer bir olduğu zaman Biz onları bir-birindən araladıq”. Deməli, onda tarixin ən qədim dövrlərini, dünyanın yaradılmasından sonrakı ilk dövrləri belə elmlə bilmək mümkündür, Qurandan bunu anlayırıq, çox aydındır. Əvvəlcə necə idi?, atmosfer harada idi?. Yerlə bitişikdi. Yəni əvvəllər buludlar havada deyildi, yerin üzərində idi. Sonradan havaya qalxdı, Allah sonradan ayırdı. Yer üzünün hər yeri dumanla örtülmüşdü. Bax: “Göylərlə yer bir olduğu zaman”, yəni atmosfer olmadığı zaman, “Biz onları bir-birindən araladıq”. Allah atmosferi havaya qaldırdıq deyir, sonradan yüksəlmişdir. “Və hər bir canlını sudan yaratdıq”. Hər bir canlının orqanizmində 70-80% nisbətində su vardır və su olmadan da o sistem olmur. Yəni bakteriyanın da suya ehtiyacı var, virusun belə bakteriyaya ehtiyacı var. Yəni suyla yaşaya bilən bakteriyaya ehtiyacı var inşaAllah. “Yenədəmi inanmırlar?” deyir. Deməli, bu bir iman həqiqətidir, Allah: “Belə elmi iman həqiqətlərini gördükləri halda inanmayacaqlarmı?” deyir. Bu da kafirlərin inadkarlıq edəcəyini göstərir. Yəni bunu anlayırıq, Allah: “İnadkarlıq edəcəklər, inadkarlıq edərlər” deyir. Yəni elmi gerçəkləri görsələr də, elmi həqiqətləri görsələr də inadkarlıq edərlər.

gezgindiyari_com-kuran-kerim-resimleri-3