Hörmətli Adnan Oktarın 28 noyabr 2010-ci il tarixli reportajından Əraf surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Əraf surəsi, 188-ci ayə. “Mən sadəcə, iman gətirən bir qövm üçün qorxudan və müjdələyənəm”. Əbcədi 2026-cı ili verir. Dünya hakimiyyəti dövrünü verir, Mehdi (ə.s)-a işarə edir. Baxın, “Mən sadəcə, iman gətirən bir qövm üçün qorxudan və müjdələyənəm”. Əbcədi 2026-cı ildir, mehdiyyətə aid bir ayədir, inşaAllah.

“Quran oxunduğu zaman onu dinləyin və susun ki, bəlkə sizə rəhm olunsun” (Əraf surəsi, 204). Bəzi insanlar Quran oxunarkən söhbətə davam edirlər, belə olmaz. Tərcüməsi də oxunsa, ərəb dilində də oxunsa, Quran oxunduğu zaman dinləmək fərzdir, danışmaq haramdır. “Allah susun” deyir. “Bəlkə sizə rəhm olunsun”.

614818_419397094763562_1564345564_o