… Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi susamışlar üçün şirin bir su, doğru yolu göstərən bir rəhbər, həlak olmaqdan qurtaran bir qurtarıcıdır. İmam Mehdi yollarını azanların, doğru yolu tapması üçün yüksək bir yerdə yandırılan bələdçi atəşidir. Dondurucu soyuğa tutulanlar üçün bir istilikdir. Təhlükəli keçidlərdə etibarlı bələdçidir. Ondan (İmam Mehdidən) ayrılan hökmən həlak olar.” (İman və Küfr Kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1)

1301068881_cennet-bahcesi-gibi