Hörmətli Adnan Oktarın 19 noyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Hud surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: “Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ruzisini Allah verməsin” (Hud surəsi, 6). Allah: “Hamısının ruzisini verən mənəm” deyir.

Allah Hud surəsi 9-cu ayədə and içir, şeytandan Allaha sığınıram. “And olsun, biz insana Özümüzdən bir mərhəmət daddırsaq, sonra da ondan onu geri alsaq”, məsələn, canını alsa və ya malını alsa və yaxud da sağlamlığını alsa, “artıq o, naümid və nankor olar”. Ümidini kəsər və nankorluq edər. Allaha üsyan edər.

10-cu ayə. “Əgər başına gələn müsibətdən sonra, ona firavanlıq daddırsaq: “Bəlalar məndən sovuşdu!” deyər. Çünki, o ərköyün və lovğadır”. Allah: “Allah tərəfindən olduğuna inanmaz” deyir.

images