Hörmətli Adnan Oktarın 22 noyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Tövbə surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Tövbə surəsi, 32-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram: “Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Halbuki, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Allah Öz nurunu tamamlamaqdan başqa bir şey istəmir”. Əbcədi 2002-ci ili verir. Hz. İsa Məsih (ə.s)-ın yer üzünə gəldiyini düşündüyümüz tarixi verir. Baxın: “Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər”. Öz aləmlərində televiziyalarda və radiolarda çıxışlar edərək mehdiyyəti dayandırmağa çalışırlar, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın gəlişini dayandırmağa çalışırlar. İslam Birliyini dayandırmaq, mehdiyyəti dayandırmaq bir çox adam üçün əsas məsələyə çevrildi. Yəni öz ağıllarına görə Allahın nurunu söndürmək istəmələri bu cür olur. Allah: “Halbuki” deyir, “kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Allah Öz nurunu tamamlamaqdan başqa bir şey istəmir”. Əlbəttə ki, kafirin istəməməsi ayrıdır, müsəlmanın istəməməsi ayrı. Kafir demək, küfr içində olan deməkdir, Qurana zidd mənadadır, inşaAllah.

        33-cü ayə. “Elçisini hidayətlə və haqq dinlə göndərən Odur”. Bunun əbcədi də 2005-ci ili verir. Baxın ayələr bir-birinin ardınca gəlir.

“Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Halbuki, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Allah Öz nurunu tamamlamaqdan başqa bir şey istəmir”. Bu ayənin əbcədi də 2002-ci ili verir.

        “Elçisini hidayətlə və haqq dinlə göndərən Odur”. Bunun əbcədi də 2005-ci ili verir.

Bacı-qardaşlarımız bu ayələri əzbərləsinlər. Tövbə surəsi çox sirlərlə dolu bir surədir.

        39-cu ayə. “Və sizi başqa bir qövmlə əvəz edəcəkdir”. Bunun əbcədi də 2010-cu ili verir. Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinə işarə edir.

1