Hörmətli Adnan Oktarın 25 noyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Hədid surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Hədid surəsi. Allah Hədid surəsində: “Göylərin və yerin mülkü Ona məxsusdur” deyir. Şeytandan Allaha sığınıram. “O həm dirildir, həm də öldürür”. Yəni doğumu da, insanı da meydana gətirən Allahdır, ölümü də meydana gətirən Allahdır. “O, hər şeyə qadirdir. Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O, hər şeyi bilir”. Ən Əvvəl, ən Axır, həm Zahir, həm də Batin, yəni gizli və açıq olan hər şey. “O, hər şeyi biləndir”. Allahın bilmədiyi heç bir şey yoxdur.

1