Hörmətli Adnan Oktarın 25 noyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Nəbə surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Nəbə surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. “Onlar nə barədə bir-birindən soruşurlar?” deyir. Axırzamanda nə barədə bir-birindən soruşurlar?. Hz. Mehdi (ə.s) zühur edəcəkmi?. Hz. İsa Məsih (ə.s) enəcəkmi?. Qiyamət nə vaxt qopacaq?. Dabbətül ərz çıxdımı?. Duman peyda oldumu?. Allah: “Onlar nə barədə bir-birindən soruşurlar?. Böyük bir xəbər barəsində” deyir. O böyük xəbər nədir?. Qiyamətdir. Başqa nə ola bilər?. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın enişi ola bilər. “Elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ziddiyyətdədirlər”. Budur; “hz. Mehdi (ə.s) zühur etməyəcək”, “üç yüz il əvvəl zühur etdi” və yaxud “üç yüz il sonra zühur edəcək”, “şəxsi mənəvi olaraq zühur edəcək”, “ruh olaraq zühur edəcək” və s. deyirlər. “Elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ziddiyyətdədirlər”, Qiyamət barəsində də vəziyyət belədir. “Qiyamət olmayacaq”, “olmasına əsrlər var” kimi fikirlər dilə gətirilir. Allah: “Xeyr, çox yaxında biləcəklər. Yenə də xeyr, çox yaxında biləcəklər” deyir. Biz də deyirik, ən uzağı bir on il.

Allah 18-ci ayədə: “Sur üfürüləcəyi gün artıq siz dalğa kimi gələcəksiniz” deyir. İnsanlar külək kimi gəlirlər. Allah: “Dalğa kimi gələcəksiniz” deyir. Məsələn, bu da çox qəribədir. “Dalğa-dalğa gələcəksiniz”. “O anda göy yarılmış və onda qapılar peyda olmuşdur”. Buludlar yox olacaq. Allah: “Göydə qapılar peyda olmuşdur” deyir. Allah: “Dağlar da hərəkətə gətirilib ilğıma çevrilmişdir” deyir. Bu çox mənalıdır. İlğım bir görüntüdür. “Dağlar hərəkətə gətirilmiş”, yəni dağılıb yox olmuşlar. “Həqiqətən, Cəhənnəm bir müşahidə yeridir. Həddini aşıb azanların gedəcəyi son yerdir”. Açıq şəkildə Allahın varlığını bildiyi halda, səmimiyyətsizliklə inkar edənlərin gedəcəyi son yerdir. “Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar”. Trilyonlarla il qalırlar, qurtarmır, bir daha, bir daha…  Allah: “Əsrlər boyu” deyir. “Onlar orada nə bir sərinlik, nə də sərinləndirici içki dadacaqlar. İçdikləri yalnız qaynar su və irin olacaq”.

gezgindiyari_com-kuran-kerim-resimleri-3