Hörmətli Adnan Oktarın 9 dekabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Zumər surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Allah, Zumər surəsinin 36-cı ayəsində: “Məgər Allah Öz qulunu qane etmirmi?” deyir. Mən həbsxanada olarkən vəkil gəlmədi, bizim uşaqlarsa onsuz da təcrübəsiz olduqları üçün saat 4-də gəldilər. Hər iş belə dolaşıq kimi görünürdü. Hamısında xeyir vardır. Quranı açıb bir ayə oxuyum, Allah mənə nə deyir bir baxım dedim. Açanda qarşıma bu Zumər surəsinin 36-cı ayəsi çıxdı. “Məgər Allah Öz qulunu qane etmirmi?”. Əlhamdülillah dedim, maşaAllah. O vaxt ümmətçilik təbliğatı apardığımdan ötrü 25 il həbs cəzasıyla mühakimə olunurdum. Sonra bəraət qazandım, əlhamdülillah. Allah: “Səni Ondan başqaları ilə qorxudurlar” deyir. Qətiyyən Allahdan başqa heç kəsdən qorxmarıq. Nə qorxar, nə də qaçarıq.

        37-ci ayə. “Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə isə doğru yol göstərən olmaz”. Dindən çıxan bir insan artıq dəccal olar. “Allah, kimə hidayət versə”, belə ki, kimi Mehdi etsə, kim Mehdi olsa, “artıq onu azdıran olmaz”. Dəccallar ona təsir etməz. Azdıran dəccaldır. Onsuz da azdırıcılar deyəndə dəccal nəzərdə tutulur. Buna görə də Dəccal təsirli ola bilməz. “Məgər Allah intiqam sahibi, güclü və üstün deyilmi?”. Allah: “Hamısından intiqam alacağam” deyir. Allah nə bir darvinist, nə də bir materialist saxladı, əlhamdülillah.

        38-ci ayə. “Əgər sən onlardan: “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?””, baxın, Allah dərhal yaradılışdan bəhs edir. Dərhal yaradılış. Yaradılış Atlasının nəşr olunma səbəbi məhz budur. Əvvəlcə yaradılış. “Deyə soruşsan, onlar mütləq: “Allah!” deyəcəklər”.  Allah: “Kimdən soruşan belə deyər” deyir. “De: “Bir deyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz Onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi?. Ya da O mənə bir mərhəmət göstərmək istəsə, onlar Onun mərhəmətinin qarşısını ala bilərlərmi?” De: “Mənə Allah yetər. Təvəkkül edənlər yalnız Ona təvəkkül edirlər!””.

        39-cu ayə. “De: “Ey qövmüm!, ey xurafatçı dəstəsi! Olduğunuz vəziyyətə görə”, sahib olduğunuz xurafatçı inanca görə, “istədiyinizi edin”, yəni əlinizdən nə gəlirsə edin, “əlbəttə, Mən də edəcəyəm”. Mən də lazımi işləri görəcəyəm. Kimin qalib gələcəyini və kimin güclü olduğunu “tezliklə biləcəksiniz”.

        40-cı ayə. “Kimə rüsvayedici əzab gələcəyini”. Baxın, Allah; rüsvay edən deyir, öldürən demir. “Kimin də sürəkli əzaba düçar olacağını görəcəksiniz”. Bunu görəcəksiniz deyir.

        41-ci ayə. “Biz Kitabı sənə, insanlar üçün bir həqiqət kimi nazil etdik”. Sadəcə Quranı endirdik deyir, başqa bir hökm yoxdur, yalnız Quranı.“Artıq kim doğru yola yönəlsə”, yəni Qurana tabe olsa “bu öz xeyrinədir; kim də doğru yoldan azsa”, yəni Quranın hökmlərinə tabe olmasa, “o da öz əleyhinədir. Sən onların müdafiəçisi deyilsən”. Allah: “Azarsa da azar bunu özünə heç dərd etmə” deyir.

qurani-kərim