Hörmətli Adnan Oktarın 23 dekabr 2010-cu il tarixli reportajından İbrahim surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: İbrahim surəsi, 5. “Biz Musanı möcüzələrimizlə göndərib ona: “Xalqını qaranlıqdan nura çıxart və Allahın günlərini onların yadına sal”- dedik.”
İbrahim surəsi, 1. “Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Əlif. Ləm. Ra. Bu, insanları öz Rəbbinin izni ilə qaranlıqdan nura…” Bu ayədə Risalə-i Nura da bir işarə var. “Nur”–yəni Qüdrətli, Tərifəlayiq Allahın yoluna çıxartmaq üçün sənə nazil etdiyimiz bir Kitabdır.

images (2)