Hörmətli Adnan Oktarın 18 may 2011-ci il tarixli reportajından Nəcm surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Sən də Bizim Zikrimizi rədd edib dünya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən üz çevir!” –deyir, Allah. Yəni əhli dünyadırsa, özünü dünyaya verdisə (həsr etdisə), axirətlə maraqlanmadısa onda bir dərinlik olmaz, gözəllik olmaz, şəfqət, mərhəmət olmaz. Xudbinlik, eqoistlik olar. Onunla sən onsuz da rahat yaşaya, gözəllik tapa bilməzsən. Allah, “üz çevirin, yoldaş olmayın, əlaqə qurmanıza ehtiyac yoxdur” -deyir. Çünki Allaha inanan, Allahı sevəndə dərinlik, gözəllik, ağıl, şəfqət, qoruyuculuq, köməksevərlik vardır, comərdlik vardır, vəziyyəti başa düşmək vardır, bağışlayıcılıq vardır. Hamısı bir-birindən gözəldir və ruhun qidasıdır bunlar. Ruh onunla, gözəl əxlaqla fərahlənər. Ruh tərslik gördükcə daralar, sıxılar. Sevgi, qardaşlıq, dürüstlük, düzgünlük gördükcə, səmimiyyət, sirdaşlıq gördükcə fərəhlənər, amma əks halda daralar, xoşbəxt ola bilməz insan.

614818_419397094763562_1564345564_o