Hörmətli Adnan Oktarın 23 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından İbrahim surəsi ilə əlaqədar verdiyi izahlar.

ADNAN OKTAR: Bismillah, bir ayə oxuyaq, Şeytandan Allaha sığınıram.

“Biz Musanı möcüzələrimizlə göndərib ona: “Xalqını qaranlıqdan nura çıxart və Allahın günlərini xatırlat”- dedik”

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, İbrahim surəsində belə deyilir: “Əlif, Ləm, Ra. Bu, insanları öz Rəbbinin izni ilə qaranlıqdan nura, Qüdrətli, Tərifəlayiq Allahın yoluna çıxartmaq üçün sənə nazil etdiyimiz bir Kitabdır”-deyilir, beləliklə, ayədə Risalə-i Nura da bir işarə var İnşaAllah.

Kuran