Hörmətli Adnan Oktarın 9 noyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Yusif surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Quranı açanda Yusif surəsi çıxdı. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla, 1-ci ayə: “Əlif Lam Ra.” Kim bilir bu nə şifrədir. “Əlif Lam Ra. Bunlar açıq-aydın Kitabın ayələridir.” (Yusif surəsi, 2) Həqiqətən, Biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz.Yəni “düşünüb, təffərüatlarını araşdırıb, dərin təfəkkür edərək, içindəki hikmətləri tapmağa çalışın. O inciləri, mərcanları, o gözəl ləl-cəvahiratları Quranda tapın, araşdırın və ağıllı fikirləşsəniz, taparsınız”  deyir Allah.

3-cü ayə: Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə sənə ən gözəl hekayəni danışırıq.” Diqqət edin, həmişə Qurana diqqət çəkilir, Qurandan başqa heç bir şeyə diqqət çəkilmir, Allah: “Ən gözəl hekayələr var burada”-deyir, yəni Qurandadır. Məsələn, Quranda Yusif qissəsi, hekayələr çox əhəmiyyətlidir.” Halbuki, sən bundan əvvəl xəbərsiz olanlardan idin.”-deyir Allah. Bizim də çox şeydən xəbərimiz yox idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə də vəhy edilir. Məsələn,

4-cü ayə: “Bir zaman Yusif atasına dedi:” “Atacan”-şəfqət dolu bir ifadədir- “Atacan! Mən (yuxuda) on bir ulduz… Bilirsiniz ki, Yusifin atası İsrail idi (yəni adı İsrail idi). “Yuxuda on bir ulduz”-deyilir ayədə. Yusif surəsi 111 ayədən ibarətdir, 12-ci surədir, amma baxın 111 ayədir. Ayədə nə deyir? “11 ulduz və Günəş” –deyilir. Neçə edir? 12 edir (sayı). Amma ayədə 11-ə diqqət çəkilmişdir. “Günəşi və Ayı gördüm, mənə baş əydiyini də gördüm” -demişdi. Burada bir sirr var, 11 ulduz Günəş və Ay. Bilirsiniz ki, dünya ölkələrinin demək olar ki, hamısı həmişə ulduzdur (bayraqlarında ulduz işarəsi olur). İslam ölkələrində də həmişə Ay şəkli olur. Yaxud Türkiyənin bayrağında olduğu kimi bayraqlarında, emblemlərində ay və ulduz şəkli var. Günəş, Ay və ulduz dünya bayraqlarında hakim olan əlamətlərdir. 11 ulduzun əlbəttə hamısı tabe olacaq, inşaAllah. Kimə tabe olacaq? Hz. Mehdi (ə.s)-a, Allahın izni ilə.

6-cı ayə: Beləcə, Rəbbin səni seçəcək …” Ayə 2018 tarixini verir. Biz 2012-ci ildəyik. Az qaldı 2018-ci ilə. “Beləcə, Rəbbin səni seçəcək.”

7–ci ayə: “Yusifin və qardaşlarının əhvalatında (bu haqda) soruşanlar üçün (neçə-neçə) ibrətlər vardır.” Yusif (ə.s) və qardaşı kimdir? Hz. İsa Məsih (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s). Əbcədi neçədir? Onun da əbcədi 2019-cu ili verir. Diqqət edin, 6-cı ayə 2018, bu ayə isə 2019-cu ili verir. “ Yusifin və qardaşlarının əhvalatında (bu haqda) soruşanlar üçün (neçə-neçə) ibrətlər vardır .” Bu, neçənci ayədir? 7-ci ayədir. Yusif (ə.s)-la 7 rəqəminin əlaqəsi Yusif surəsində də keçir. Yeddilər həmişə hakimdir. “Beləcə, Rəbbin səni seçəcək” (Yusif surəsi, 6)-əbcədi 2018-ci ili verir. “Yusifin və qardaşlarının əhvalatında (bu haqda) soruşanlar üçün (neçə-neçə) ibrətlər vardır.” (Yusif surəsi, 7)-əbcədi 2019-cu ili verir.

21-ci ayə: Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Əbcədi 2014-cü ili verir. Az qaldı 2014-cü ilə. Diqqət edin, Yusif surəsinin sirlərindəndir. Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. -əbcədi 2014-cü ili verir.

qurani-kərim