Abdullah ibn Ömər ibn Xəttabdan: Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu:

“Merac gecəsi Allah əzzə və cəllə mənə belə vəhy etdi: “Ey Məhəmməd! Onları görmək istərsənmi?” “İstəyərəm ya Rəbbim!” dedim.

Belə buyurdu: “Elə isə bir az irəlilə.” Bir az irəliləyincə Əli ibn Əbu Talibi gördüm. Sonra Həsən, Hüseyn, Əli ibn Hüseyn, Məhəmməd ibn Əli, Cəfər ibn Məhəmməd, Musa ibn Cəfər, Əli ibn Musa, Məhəmməd ibn Əli, Əli ibn Məhəmməd, Həsən ibn Əli və HÜCCƏTİ QAİMİ GÖRDÜM. MEHDİ ONLARIN İÇİNDƏ PARLAYAN ULDUZ KİMİ İDİ.

Dedim ki: “Ey Rəbbim! Kimdir bunlar?”

Belə buyurdu: “Onlar imamlardır. BU DA QAİM (QİYAM EDİCİ) DİR. Halalımı halal edəcək, haramımı isə haram edəcək. Düşmənlərimdən də intiqam alacaq. EY MƏHƏMMƏD, ONU SEV, ÇÜNKİ, MƏN ONU SEVİRƏM, ONU SEVƏNİ DƏ SEVİRƏM.” (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı s. 97)

hizir_ahirzaman_05