Hörmətli Adnan Oktarın 8 mart 2013-cü il tarixli söhbətindən Hicr surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Yenə Hicr surəsi 91-ci ayədə Allah belə buyurur: “Onlar Quranı hissələrə böldülər (bir qisminə inanıb, digər qismini inkar etdilər). (Hicr surəsi, 91)  Axırzamana işarə edir Allah. Necə bir fəlakət olacağına, Axırzamandakı hadisələrin necə inkişaf edəcəyinə dair qəti məlumat verir Allah. Fəlakətin səbəbi nədir? “Onlar Quranı hissələrə böldülər” Yəni Quranın bir qismini qəbul etdilər, digər qismini qəbul etmədilər. Bir qisim Quranın ayələri yerinə uydurma hədislər qoydular. Bəzi üləmanın (din xadimlərinin) uydurma izahlarını Qurandan üstün tutdular. Mənası budur.

1