Hörmətli Adnan Oktarın 8 mart 2013-cü il tarixli söhbətindən Ənbiya surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: “Biz onları mərhəmətimizə qovuşdurduq. Onlar, həqiqətən, əməlisalehlərdən idilər.” (Ənbiya surəsi, 86) Allahın rəhməti çox vacibdir. Biz kitabdan (Zikrdən) sonra Zəburda da ərzə (torpağa) yalnız Mənim saleh bəndələrimin varisçi olacağını yazmışdıq.Yəni, Tövratdan sonra Zəburda da yazdığını deyir Allah. Qaynaq verir Allah. Baxırıq Tövrat və Zəbura bu hökmün olduğunu görürük, Quranın əmr etdiyi hökmdür, yəni Allahın əmr etdiyi hökmdür. Əbcədi də 2051-ci il tarixini verir, İslamın ən möhtəşəm dünya hakimiyyəti illəri.Yalnız Mənim saleh bəndələrimin varisçi olacağını yazmışdıq.deyir Allah. Yəni, hz. Mehdi (ə.s), hz. İsa Məsih (ə.s) hakim olacaq “deyə yazdıq” deyir Allah. Qədər belədir. Amerika, Rusiya, Çin hamısı bir yerə yığılsa bu yazı pozulmaz. Qədərdir bu, olmalıdır. Ərzə (torpağa) müsəlmanlar hakim olacaq. Allah, “belə ola bilər” demir, “belə yazdım, qədərdir bu” deyir. “Bu cür olacaq”-deyir. İkinci bir yol yoxdur. Yəni, artıq olub, bitmişdir.

quran