Hz. Mehdi (ə.s)-ın üzü iffət nuruyla və əzəmətlə doludur

Rəsullulah (s.ə.v) buyurdu: “Mehdinin qaş çatığı aypara şəkillidir. Çiyinləri genişdir, dişləri parlaqdır. İncə və gözəl bir burnu vardır. Alnı geniş və parlaqdır. Çiyinləri bir qaya qədər möhkəmdir. Yanaqları daha  az dolğundur və (yuxusuz qaldığından ötəri) bəzən solğundur. Əzələləri qövslü və güclüdür. Saçları qulağının üzərində qıvrılar. Dodaqları mükəmməl və gözəldir, görünüşü  yaxşı və yaraşıqlıdır. Üzü iffət nuruyla və əzəmətlə doludur. Görkəmli bir lider görünüşü vardır. Baxışları fərqlidir, səsi güclü və nəfəs kəsicidir.” (Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p. b. u. h) , By Seyed Husain Husaini)

5