Hörmətli Adnan Oktarın 17 iyul 2013-cü ildəki söhbətindən Ənam surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Allah, Ənam surəsi, 123-cü ayədə belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Beləliklə Biz, hər ölkənin” burada istisna yoxdur, hər ölkəni deyir Allah, “öndə gedənlərini” yəni, oradakı zəngin, idarəçi bəzi kəsləri, orada yaramaz (hiyləli, günah) işlər görsünlər deyə başçılar təyin etdik. Yəni, günahkarlar etdik. Böyük dövləti qurmaq üçün bəzi kapitalist, zənginlər, idarəçilər, bəzi siyasətçilər, bürokratlar olar, Allah onları “orada yaramaz (hiyləli, günah) işlər görsünlər deyə başçılar təyin etdik “-deyir. Yəni (başçı təyin etdiyi ölkədə) bəla gətirən, pislik edən adamlar etdiyini bildirir Allah. Halbuki onlar o yaramaz işləri yalnız özlərinə qarşı edirlər. Yəni, “özlərinə qarşı qurarlar” deyir Allah. Həqiqətən, baxırsan, böyük dövlət çaqqalları sonradan sürünərlər. Ya öldürülərlər, ya həbs edilərlər, ya alçaldılarlar, ya malı-mülkü əlindən çıxar. Mütləq rüsvay olarlar.  Lakin (bunun) fərqinə varmazlar.” Yəni, başa düşməzlər, yenə eyni şeyi edərlər.

images