Hörmətli Adnan Oktarın 19 iyul 2013-cü ildəki söhbətindən Zuxruf surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: “Biz Quranı ərəbcə nazil etdik ki, onu anlayasınız.” Yəni, ağlınızı istifadə etməyiniz üçün. Deməli, ağılla Quran əlaqəlidir. “Şübhəsiz ki, o, dərgahımızdakı əsl kitabda mövcuddur (əsas kitabdandır). O, çox ucadır, çox hikmətlidir.Yəni, Quran əvvəlcədən Allah qatında hazır olub. “O, çox ucadır, çox hikmətlidir.”

qurani-kərim