Hörmətli Adnan Oktarın 19 iyul 2013-cü ildəki söhbətindən Şura surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Şura surəsi, 52-ci ayə: Biz sənə Öz əmrimizdən olan ruhu (Quranı) vəhy etdik.“-yəni Cəbrayıl (ə.s)-ı. “Sən, Kitab nədir, iman nədir bilmirdin.”- deyir Allah. Diqqət edin, “Kitab nədir, iman nədir bilmirdin. Lakin Biz onu, qullarımızdan istədiyimizi doğru yola yönəltmək üçün, bir nur etdik.Yəni, Quranla. Həqiqətən, sən (onları) doğru yola yönəldirsən.” Bu ayə 2083 tarixini verir. Sunqur Ağabəyin Axırzaman üçün bildirdiyi budur. Yəni, İslamın ən güclü, qalibanə dövrünün son vaxtları.

quran