Hörmətli Adnan Oktarın 24 iyul 2013-cü ildəki söhbətindən Şura surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Allah batili məhv edər...” (Şura surəsi, 24) Yəni Allah dəccaliyyəti məhv edər. Kim məhv edər? Allah. “Və haqqı öz sözləriylə bərqərar edər”, yəni gücləndirər. Şübhəsiz ki, O, kökslərdə olanları Biləndir.” Bu ayənin əbcəd hesabı 2014-cü ili verir. Az qalıb. “Qullarının tövbəsini qəbul edən” yəni, çox tövbə etmək lazımdır. Deməli, tövbə etmək Allahın bəyəndiyi bir ibadətdir. Günahları bağışlayan və sizin nə etdiyinizi bilən Odur. Allah, bütün möminlərin, hamımızın günahlarını bağışlasın. Allaha həmd olsun. Allah deyir: “Əgər Allah Öz qullarına bolluca ruzi versəydi, onlar yer üzündə həddi aşardılar.” Ona görə Allah bütün dünyada tarix boyu, həmişə iqtisadi böhran yaradır. Həmişə iqtisadi böhran ya azalmışdır ya çoxalmışdır amma mütləq olmuşdur. Hər zaman insanlar dolana bilməməkdən şikayət edərlər. Heç bir dövrdə Əbdülhəmid dövründən bu dövrə qədər heç vaxt bir bolluqdan bəhs etməmişlər. Allah bunu xüsusi olaraq yaratdığını bildirir. Bu da bir möcüzədir. Normalda iqtisadiyyat çox inkişaf etməli idi, zənginlik artmalı idi, amma olmur. Ən sonda hz. Mehdi (ə.s) dövründə olar, başqa bir dövrdə olmaz.

Allah, Şura surəsi, 16-cı ayədə belə buyurur: Allahın dəvəti qəbul olunduqdan sonra Onun barəsində mübahisəyə girişənlərin dəlili Rəbbinin yanında boş şeydir.” Deməli, darvinistlərin dəlilləri etibarsızdır. Diqqət edin: Onun barəsində mübahisəyə girişənlərin dəlili Rəbbinin yanında boş şeydir. Onlar (dünyada) qəzəbə düçar olacaqlar. Axirətdə isə onları şiddətli əzab gözləyir.” –deyir Allah.

1