Hörmətli Adnan Oktarın 31 iyul 2013-cü ildəki söhbətindən Həşr surəsi ilə bağlı izahları.

DAMLA PAMİR: Şeytandan Allaha sığınıram, Həşr surəsi: Kitab əhlindən kafir olanları ilk dəfə toplayıb öz diyarından çıxardan Odur. Siz onların çıxacaqlarını güman etmirdiniz. Onlar isə elə güman edirdilər ki, qalaları onları Allahdan qoruyacaqdır. Allah isə onları gözləmədikləri yerdən haqlayıb qəlblərinə qorxu saldı. Onlar evlərini həm öz əlləri, həm də möminlərin əlləri ilə dağıdırdılar. İbrət
götürün, ey ağıl sahibləri
!”

ADNAN OKTAR: Suriyada olan budur, (Həşr surəsi, 2). Allah, dəccala öz əliylə öz qalalarını dağıtdırır. Öz qurduqlarının hamısını yerlə bir etdi. Məsələn, hərbi qurumları, yolları, körpüləri və digər şeylərin hamısını dağıtdırır. Şəxsən özü havaya uçurdu. İndi sıra digər şəhərlərə gəldi.

614818_419397094763562_1564345564_o