Cənab Adnan Oktarın 17 dekabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Əraf surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, “‘And olsun, cəhənnəm üçün cinlərdən və insanlardan çox sayda adam yaratdıq (hazırladıq). Ürəkləri vardır bununla qavrayıb-anlamazlar, gözləri vardır bununla görməzlər, qulaqları vardır bununla eşitməzlər. Bunlar heyvanlar kimidir, hətta daha alçaqdırlar. Bunlar qafil olanlardır'” (Əraf surəsi, 179) ayənin gərəyi, şeytan da Allahın xüsusi olaraq yaratdığı zombilərdənmi? Əgər elə isə cəhənnəmdə heç kim acı çəkmirmi? Cənnətdəkilər onları acı çəkər zənn edəcək? Mustafa Aktaş.” Mustafa mən sənə budur sirr olaraq bir şeylər izah etdim. Amma Allah heç kimə zülm etməz. Möminlər də heç bir şəkildə cəhənnəmə getməz. Nə anlayırsansa artıq! Amma cəhənnəmdən qorxacaq mömin. Cəhənnəmdən qorxacaq. Cəhənnəm əzabından çəkinəcək. Amma təkrar söyləyirəm, bir mömin əsla və qəti olaraq cəhənnəmə getməz. Allaha sığınan, iman edən bir mömin cəhənnəmə getməz. Cəhənnəmi seyr edər, ayrı; görər,eşidər, xəbərlərini alar amma cəhənnəmə getməz. Ərazisinə gedəcək. Ərazisini görəcəklər amma acı çəkməz. Yəni tarixi yerləri necə görür insanlar, xarabaları necə görür, onun kimi gedər, görər. Maraqlanacaq təbii müsəlman, Allahın yaratdığı bir yer olduğu üçün bilmək istəyər.

1