Cənab Adnan Oktarın 27 dekabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Ali İmran surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Ali İmran 134-cü ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Onlar, bolluqda da, darlıqda da infaq edənlər,” az da olsa pulu, Allah üçün xidmət edir. Mənim canlarım elədir onsuz da. Kasıbdır çoxu amma xeyli fədakarlıq edirlər, “hirslərini məğlub edənlər” insan hirslənə bilər.İradəsini istifadə edib məğlub edəcək, sakitləşəcək. “Nə olursan” deyəcək özünə, sakit ol deyəcək, “və insanlar(dakı haqların)dan bağışlama ilə (vaz) keçənlərdir.” Özü haqlı belə olsa, intiqam duymadan”tamam qardaşım” deyib, hərislik etmədən haqqından imtina etmək. Məsələn, fərz edək, bir yerdə pulu var, amma adam o pulu onun haqqı olduğu halda o qazanmışdır. Normalda onun əməyi keçmiş, “Yaxşı sənin olsun, halal olsun” deyir, inşaAllah. “Allah, yaxşılıq edənləri sevər.” Vacib olan budur, Allahın sevməsi.

139-“əgər (həqiqətən) iman etmişsinizsə, ən üstün olan sizlərsiniz.” 2016 tarixini verir əbcədi. Yəni mütləq dünya hakimi olarsınız. “Ən üstün” demək, budur. Ən üstün olduqda adam necə siyasi istiqamətdən, ictimai istiqamətdən üstün olmaz? Çünki Allah bir sərhəd qoymadan “ən üstün” deyir.

140-“Əgər bir yara aldınızsa, o qövmə də bənzəri bir yara dəymişdir. Məhz o günləri Biz onları insanlar arasında təhvil verdirib dayanarıq.” Bir onlar yenilə bilər, bir siz yenilə bilərsiniz. Burada da bir mübarizədən bəhs edir Allah. Məsələn, darvinizm əvvəl qalib gəldi amma indi məğlub oldu. Allah məğlub edəndir. Möminləri vəsilə etdi. “əgər (həqiqətən) iman etmişsinizsə” üstün demir baxın, üstün deyil, “ən üstün olan sizlərsiniz.” Mehdiyyətə işarə edən bir ayə; 2016, inşaAllah.

146-“özlərinə isabət edən (çətinlik və minnət)dən ötəri nə zəiflik göstərdilər, nə boyun əydilər” deyir Allah. Biz də məsələn, darvinizmə qarşı nə zəiflik göstərdik, nə boyun əydik. Mübarizə etdik və Allah sonunda zəfər verdi.

614818_419397094763562_1564345564_o