Cənab Adnan Oktarın 17 dekabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Zuxruf surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Allah, maşaAllah hz. İsa Məsih (ə.s) üçün, -çox qəribədir 61-ci ayə, Zuxruf surəsi, şeytandan Allaha sığınıram; “Şübhəsiz o, qiyamət-saatı üçün bir elmdir” deyir Allah. Nə qədər dəqiq bir ifadədir! Nə mənanı verər bu ayə başqa? Hz. İsa Məsih (ə.s)-dan bəhs edir Allah və ” o qiyamət saatı üçün bir əlamətdir” deyir. Nə mənanı verər? Zühuru qiyamət əlamətidir, başqa bir mənası yoxdur. Başqa bir anlama çəkməyə qalxırsansa, nə olduğunu söylə. Bir  mənası var. Şeytandan Allaha sığınıram, deyir ki Allah; “Məryəm oğlu (İsa) bir nümunə olaraq verilincə,” ondan bəhs edilincə, “sənin qövmün” deyir Allah, “sənin qövmün dərhal ondan (keflə danışıb) qəhqəhələrlə gülürlər” deyir. Hz. İsa Məsih (ə.s)-dan bəhs edərkən. İndi də elə; “enəcək” deyirsən, adam qəhqəhəylə gülür. “Olacaq işmi?” deyir. “İki min il sonra yer üzünə gələcək” deyirsən, “olacaq iş deyil” deyir. Ayədə  Allah; “Məryəm oğulu (İsa) bir nümunə olaraq verilincə, sənin qövmün dərhal ondan (keflə danışıb) qəhqəhələrlə gülürlər.”

1391583660_qurani_kerim_00001