Cənab Adnan Oktarın 17 dekabr 2012-ci ildəki söhbətindən Əhzab surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Əhzab surəsi, 43; “Odur ki, sizi qaranlıqlardan nura çıxarmaq üçün sizə rəhmət etməkdə” deyir Allah.  Rəhm adıyla; nə gözəl, əlhəmdülillah. Zülmlərdən nura, zülmətdən nur. “Mələkləri də (sizə dua etməkdədir). O, möminlərə qarşı çox əsirgəyicidir” deyir Allah. Əlhəmdülillah, maşaAllah. “Ona qovuşacaqları gün,” Allaha qovuşacaqları gün, o gün, qovuşacaqları gün, “onların dirilik təmənnaları ‘Salamdır.” Dərhal Salam adını eşitməyə başlayırlar. “Və O, onlara üstün bir əcr hazırlamışdır” deyir Allah. Allah onlara üstün bir əcr hazırlamışdır. “Ey Peyğəmbər” deyir  Allah. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ey Peyğəmbər,” ey hz. Mehdi (ə.s), “həqiqətən biz səni bir şahid, bir müjdə verici və bir xəbərdarlıq edən olaraq göndərdik”. Allah-Allah! 1997-ci il tarixini verir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın ən hərəkətli illəri, mehdiyyətin. “Və öz icazəsiylə Allaha çağıran və nur saçan bir çıraq, bir şam olaraq (göndərdik).” “Nur saçırsan ətrafa” deyir Allah. Onun əbcədi də 2005-ci il tarixini verir, maşaAllah. “Möminlərə müjdə ver; həqiqətən onlar üçün Allahdan böyük bir fəzl vardır. “Büyük bir qurtuluş, dünya hakimiyyəti, axirətdə də cənnət. “Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə.” Yəni onların inanclarına tabe olma, darvinizmə, materializmə inanma, Allaha inanmayanların inanclarına inanma, Quranı rədd edənlərə inanma. “Əziyyətlərinə fikir vermə.” Həbsə də salına bilərlər, əzə bilərlər, döyə bilərlər, söyə bilərlər, təhqir edə bilərlər. Böhtanları, təhqirləri bir nemətdir. “Əziyyətlərinə fikir vermə və Allaha təvəkkül et.” “Burax özünü Allaha” deyir Allah. “Vəkil olaraq Allah yetər.” maşaAllah, maşaAllah.

 

images