Hz. Mehdi insanları tək bir ümmət halına gətirəcək, İslam Birliyi olacaq

Onun təkrar zühur etdiyi zaman onun ətrafında 313 nəfər tərəfdarı toplanar.  Söyləyəcəyi ilk sözlər belə olacaq: Əgər bilsəydiniz, Allahın elçisi sizin üçün ən yaxşısıdır.” və sonra da belə demişdir: “Mən Allahın elçisi və Allahın Xəlifəsiyəm və Onun sizə bir dəliliyəm.” Hər müsəlman onu aşağıdakı şəkildə salamlayacaq: “Salamatlıq üzərinə olsun, ey Allahın bu dünyakı elçisi.”  Nə bir yəhudi, nə xristian, nə də Allahdan başqasına tapınanlardan kimsə qalmaz – hamısı ona inanacaq və onun haqqında şahidlik edəcək və tək bir ümmət olacaq və İslam  Birliyi olacaq.

“Həqiqətən səmadan bir atəş enəcək və dünyanın hər künc-bucağında Allahdan başqasına  tapanlar yanacaqdır.”(Al Fusulul Muhima Ibnə Sabbagh Maliki sf.248)

1