Hörmətli Adnan Oktarın 23 yanvar 2013 -cü il tarixli söhbətindən Rəhman surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

DİDƏM XANIM: Erdinç Karaçam qardaşımız, 55-ci surə olan Rəhman surəsindəki, 17-ci ayədə, şeytandan Allaha sığınıram; “O, iki şərqin də Rəbbidir, iki qərbin də Rəbbidir” ayəsinin şərhini xahiş edir. Özü, “cənnətin şərqi-qərbi, digəri də dünya kimi düşünürmüş, amma cəhənnəm də var” deyir, “mən tam açıqlaya bilmədim, Müəllimimiz açıqlaya bilərmi?” deyir.

ADNAN OKTAR: Çox mənası da ola bilər, yəni paralel kainatlara da baxa bilər, dediyi kimi də ola bilər. Yəni axirətin cənnət-cəhənnəm də olsa, onların mütləq şərqi və qərbi olur. Bir aləm ora, dünya da bir aləmdir, onun da şərqi-qərbi olur. Amma heç bilmədiyimiz mənası da ola bilər, məsələn, bizim bilmədiyimiz paralel kainat vardır, ehtimalla daha sonra ortaya çıxacaq, məsələn çox heyrətlə onu da görə bilərik. İç-içə paralel bir kainatda da yaşaya bilərik, oranın da iki şərqi -iki qərbi vardır, cinlər aləminin ola bilər, məsələn, cinlər aləmi ayrı bir aləm, onların da iki şərq-iki qərbi ilə iç-içə yaşaya da bilərik. Çünki cinlər, bizimlə əlaqə qura bilmədiyimiz bir aləm içindədirlər. Biz üçüncü aləmdəyik, onlar dördüncü aləmdə. Onların da şərqi-qərbi var, bizim də şərqimiz-qərbimiz var, amma iki ayrı şərq-qərb bunlar. Ona da işarə edə bilər.

images (2)