Hörmətli Adnan Oktarın 16 fevral 2013-ci il tarixli söhbətindən Bəqərə surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: “Ey İsrail oğulları”, şeytandan Allaha sığınıram. Bəqərə surəsi, 47-ci ayədə belə deyilir. “Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim nemətimi və sizi aləmlərdən üstün etdiyimi xatırlayın”. Məsələn, sizi aləmlərdən üstün etdim elə deyilmi?

Baxın, lənətlənməyi qəbul edirlər, lakin Allah bu ayədə “sizi aləmlərdən üstün etdim”-deyir. Bəs lənətlənənlər kimdir? Pislik və səhvlik edənlər lənətlənmişdir. Günahsız insan lənətlənməz. Axı uşaq niyə lənətlənsin? Uşaq doğulduğunda bir müsəlman olaraq doğular, axı uşaq niyə lənətlənsin?

quran