Hörmətli Adnan Oktarın 20 fevral 2013 tarixli söhbətindən Ənam surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

Adnan Oktar: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınaram. Ənam surəsi 80-ci ayədə: -“Qövmü onunla höcətləşdi-deyilir. İnsanlar həmişə höcətləşəndirlər. İndiki dövrdə də höcətləşirlər. Məsələn, Feysbuka və yaxud digər bir yerə daxil olsanız, höcətləşənlərin olduğunu görərsiniz. “O dedi: “Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda, siz Onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz?”, indi darvinistlərin və materialistlərin etdiyi məhz budur. Allah mövzusunda höcətləşməyə çalışırlar. Amma elm, ağıl, həqiqət, vicdan, doğru olan nə isə o da olar. Və indi hakim də olur, inşaAllah.

Ənam surəsi, 75-ci ayədə: -“Beləcə, Biz, İbrahimə göylərin və yerin səltənətini göstərdik ki, yəqinliklə inananlardan olsun”-deyilir. Qəti məlumat elm, elməl yaxın, elmlə inanmaq, “göylərin və yerin səltənətini göstərdik ki”. Yəni, Allahın göylərdəki və yerdəki varlığının dəlillərini göstərdik. Allah iman həqiqətlərini göstərdik deyir. Bəs nə üçün?. “Yəqinliklə inananlardan olsun”-deyə, bəs Allah nə edir?. Göylərin və yerin səltənətini göstərir. Yəni, o sənəti, o dərinliyi, o incəlikləri, o elmi üsullarla və ağılla görülən möhtəşəm nizamı göstərir.

Ənam surəsi, 82-ci ayədə: -“İman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qatışdırmayanları əmin-amanlıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır”-deyilir. Yəni, Allah onları əmin-amanlıq içində yaşadır, baxın bu Allahın verdiyi qəti vəddir. Bəs nə etməlidirlər?. İmanlarına zülm qatışdırmadan iman gətirməlidirlər. Allah: -“Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır”-deyir.

kurani-kerim