Hörmətli Adnan Oktarın 27 fevral 2013 tarixli söhbətindən Bəqərə surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. “Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin”. Hamınız islamı, yəni İslam Birliyini qəbul edin. Şəddəsiz hesablandıqda 1956-cı il, şəddəli olaraq hesablandıqda isə 2016-cı il tarixini verir. Kim bilir 1956-cı ildə nə baş verəcək, 2016-cı ildə nə olacaq. Bəli, bu Bəqərə surəsi 208-ci ayədir. Allah iman gətirənlərin hamısına: -“Ey iman gətirənlər”-deyir, “İslamı bütövlüklə qəbul edin” islamı qəbul edin. Bu 1956-cı il və şəddəli olaraq hesablanan 2016-cı il tarixləri çox mənalıdır.

2952070-kuran-i-kerimşllp