Hörmətli Adnan Oktarın 19 Mart 2013 tarixli söhbətindən Maidə surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah: “Onlar fitnə olmayacağını güman etdilər, (beləliklə də) kor və kar oldular”-deyir, sonra Allah onların tövbələrini qəbul etdi. Daha sonra isə onlardan bir çoxu yenə kor və kar oldular. Allah onların nə etdiklərini görür”. Korlaşmaq, karlaşmaq çox qorxunc bir şeydir. Bir şeyi anlamamazlıqdan gəlmək, haqq olan bir şeyi anlamamazlıqdan gəlmək çox qorxunc bir şeydir. Allahın hökmünü mütləq diqqətli şəkildə anlayıb yerinə yetirmək lazımdır. Onsuz da Allahın hökmü asandır, çox gözəl. Çətin də olsa edərik, amma asan olması necə də gözəldir. Necədə gözəl, asan bir dindir.

quran11