Hörmətli Adnan Oktarın 18 Mart 2013 tarixli söhbətindən Nəsr surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Təala Nəsr surəsində belə buyurur: İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə”. Deməli, insanların Allahın dininə dəstə-dəstə girəcəkləri vaxt gələcək. Əbcədi 2016-cı il tarixini verir. Bu möcüzə deyilmi? Bu yer üzünü hərəkətə gətirəcək bir şeydir. Bu qeyri-adi bir şey deyilmi? Yəni niyə yalnız bu ayələrdə bu tarixlər var? İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə, həmd ilə Rəbbini təriflə…”. Əlhəmdülillah.

images