Hörmətli Adnan Oktarın 23 yanvar 2013-cü ildəki söhbətindən Rəhman surəsi ilə bağlı izahları.

 

ADNAN OKTAR: Rəhman surəsi, 24-cü ayə: “Dənizdə uca dağlar kimi üzən böyük gəmilər də Onundur”. İndi də elə bir şey var, uca dağlar kimi üzən gəmilər Axırzamanda var.

26-cı ayə:“(Yer) üzündə olan hər şey fanidir”― qiyamətə baxır.

27-ci ayə: Cəlal və ikram sahibi olan Rəbbinin üzü (Özü) baki qalacaq.

29-cu ayə:“Göylərdə və yerdə nə varsa, Ondan― Allahdan istəyər. O, hər gün bir işdədir”. Hal-hazırda da bir işdədir. Nə edir? Bizləri danışdırır. Nə edir? Bizə kola içirir. Hər gün bir işdədir, davamlı fəaldır Allah. “Göylərdə və yerdə olan nə varsa Ondan Allahdan istəyər”. Məsələn, biz içmək istədikdə, Allah bizə içdirir. Bir şey danışmaq istəyirik, Allah danışdırır.

kurani-kerim