Hz. Mehdinin zühuru gözlənilmədən olacaq

Kumaitdən: İmam Baqirdən soruşdum: “Qaim Məhəmməd Mehdi nə vaxt zühur edəcək?” Belə cavab verdi: “Eyni sual Allahın elçisinin qarşısında da soruşulmuşdu və o belə demişdi: “Onun çıxışı gözlənilmədən olan yenidən diriliş anına bənzər”.  (Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p.b.u.h) , By Seyed Husain Husaini)

clip_image002