Hörmətli Adnan Oktarın 23 yanvar 2013-cü ildəki söhbətindən Taha surəsi ilə bağlı izahları.

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Taha surəsi, 123-cü ayə-“Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir”. Bu ayə eyni zamanda hz. Mehdi (ə.s)-a baxır; “Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir. Kim Mənim hidayətimə xəbərdar etsə” ki Mehdilik hidayətimə xəbərdar etsə, “artıq o azmaz, bədbəxt də olmaz” əbcəd; 1982 tarixini verir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın başlanğıc illəri. Bir tarix verir, 1982. “Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir”. Kim Mənim hidayətimə uysa, o azmaz, bədbəxt olmaz” bir əbcəd var; 1982.

 

Mərvə xanım: Qovulmuş Şeytandan Allaha sığınıram,

 

Kim, Mənim zikrimdən üz döndərsə, artıq onun üçün sıxıntılı bir dolanışıq vardır”.

 

ADNAN OKTAR: Allahın zikrindən üz döndərsə, sıxıntılı güzəran, iqtisadi böhran. Bütün dünya indi sürünür. Səbəbi nədir? Allahın zikrindən üz çevirmələridir.

 

Mərvə xanım: “Və biz Qiyamət günü onu kor olaraq həşr edəcəyik”.

 

ADNAN OKTAR: Yəni təkamülçülər deyir, “göz təkamül ilə oldu, mutasiyalarla oldu. “Allah mutasiya elə olmaz, belə olar deyirmiş kimi, haşa o şəkildə onları kor olaraq həşr edəcək. Mutasiya ilə olur demirmi? Bax, mutasiya gözünü bürüyüb. Yenidən yaradıldıqlarına görə, yenidən yaradılarkən mutasiya onların gözünü almış kimi onları yaradacaq. Madam mutasiyaya inanır, madam kor təsadüfə inanır, kor təsadüflər nəticəsində, mutasiyalar nəticəsində göz görər hala gəldi demirmi? Mutasiya göstərirsə, gözü görər hala gətirirsə, kor da edə bilər, onların inancına görə, bax onu görmüş olacaqlar.

1