Hörmətli Adnan Oktarın 10 aprel 2013 -ci il tarixli söhbətindən Muminun surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

 

ADNAN OKTAR: Zamanın nisbi olması nə qədər qəribədir. Baxın Allah deyir ki, Muminun surəsi 112- “Dedi ki: “İl sayı olaraq yer üzündə nə qədər qaldınız?” Bir insan bizə soruşsa, biz deyərik ki, məsələn 50-60 il qaldıq və ya 70-80, nə qədərsə deyilir. 113- “Dedilər ki: “Bir gün və ya bir gündən də az qaldıq “deyir. Yəni, uyğunlaşma miqdarı qədər. Bir gün, ən çox 24 saatdır deyir. Yəni, yatıb-oyandığını zənn edir. Səmimi qənaətini söyləyir. Eləymiş kimi hiss meydana gəlir. Baxın minlərlə il keçir, yüzlərlə il keçir fərq edə bilmir. 115- “Bizim, sizi boş bir məqsəd uğrunda yaratdığımızı və həqiqətən Bizə qaytarılmayacağınızımı sanmışdınız?” deyir Allah.

Adam deyir ya; “Allah var amma din yox” deyir. “Boş məqsədlə yaradıldı” deyir. Allah “siz eləmi zənn etmişdiniz” deyir, “boş məqsədmi?” Çünki nə qədər təfərrüatlar var. Qələm yaradılır, fincan yaradılır, yazılar yaradılır, Quran yaradılır, kompyuter yaradılır. Bu niyə yaradıldı? deyirik. “Heç” deyir adam “boş məqsədsiz yaradıldı. Heç bir məqsədi yoxdur” deyir. Belə sapqınlıq bir cavab verildikdə, qarşılığı da ona görə olur təbii. Bu qədər bir insanın dəli olması mümkün deyil. Deyilmi? Amma məlumatsızlığından, dar düşündüyündən, bəzi insanlar bunu söyləyə bilər. Amma açıq bir şüurla bu deyiləcək bir söz deyil. Çox anormal bir hərəkət. 116 – “Haqq məlik olan Allah ucadır, Ondan başqa ilah yoxdur; Kərim olan Ərşin Rəbbidir.” Baxın, Allahdan başqa heç bir dəlili Allah qəbul etmədiyini 117-ci ayəsində söyləyir.

Muminun surəsi 117, “heç bir dəlili qəbul etmərəm” deyir. “Cari qəti bir dəlili (burhan) olmadan başqa heç bir tanrıya ibadət edərsə” yəni darvinizmə, materializmə inansa, “artıq onun hesabı Rəbbinin yanındadır. Şübhəsiz ki, kafirlər nicat tapmazlar!” deyir Allah. Dünya qurtuluşa çata bildimi darvinist-materialist olaraq? Çata bilmədi. Nə oldu? Həlak oldular. Bütün Avropa batdı. Hər yer batdı. İslam aləmi məhv oldu darvinizmlə. Nə deyir Allah? “Şübhəsiz ki, kafirlər nicat tapmazlar.” Darvinizmlə Allahı inkar etdilər. 118 – “Və de ki: “Ey Rəbbim, bağışla və rəhm et, Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan. “Müsəlmanın dualarından bir dua bu; “Ey Rəbbim, bağışla və rəhm et.” Müsəlman bunu söyləyəcək. “Mərhəmət edənlərin ən yaxşısısan!” Allaha deyilir. Nə gözəl dua Muminun 118-ci ayə

images (5)