Hörmətli Adnan Oktarın 8 yanvar 2013-ci il tarixli söhbətindən Şuəra surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

 

ADNAN OKTAR: Ya Allah Bismillah. Bir daha açıram. Şuəra surəsi 152-ci ayə – ” Ki onlar, yer üzündə fəsad törədir və özlərini günahdan təmizləmirlər (islah etmirlər)” deyir Allah, təbliğ etmirlər.

153 – “Dedilər ki:” Sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsən. “Dəlisən sən deyirlər, o dövrün Mehdisinə.

154-Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə bir möcüzə göstər”.

1