Hörmətli Adnan Oktarın 14 aprel 2013-cü ildəki söhbətindən Hud surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram. Hud surəsi 117-ci ayə- “Xalqı, islah edən kəslər ikən,” yəni təbliğ edirsiniz, islamı yayarkən ki, İstanbulda bu an mənim inancıma görə hz. Mehdi (ə.s) və təbliğ edir deyir İstanbulda, “sənin Rəbbin o ölkələri” o bölgəni, “zülm ilə həlak edəcək deyildi.” Yəni, ‘orada zəlzələ etmərəm’ deyir Allah. ‘Yerlə bir etmərəm, böyük döyüş çıxartmaram, böyük fəlakət etmərəm.’ Niyə? O insanların hörmətinə görə deyir. Quran ayəsidir. Hədisdə nə deyir? “Hz. Mehdi (ə.s)-ın olduğu yerdə zəlzələ olmaz” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Dağıdıcı zəlzələ nəzərdə tutulur təbii ki.

109-“Daha əvvəllər, ataları necə tapınır idilərsə, bunlar da ancaq belə tapınırlar” deyir Allah. Darvinist və materialistlərə istiqamətli bir şərh. Sümerlər, köhnə Yunan necə idi? Darvinist, materialist eyni idi. “Daha əvvəllər, ataları necə tapınır idilərsə, bunlar da ancaq belə tapınırlar.” Onlar da bu anda eyni inancdalar. Tapınma demək, inancdir. Eyni inancdadırlar deyir Allah.

images (5)